Valuta : kn

Košarica  

Nema proizvoda

kn 0.00 Dostava
kn 0.00 PDV
kn 0.00 Ukupno

Pregledaj košaricu Na naplatu

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA WEB STRANICA I KORIŠTENJA USLUGE WEBSHOP

 

1.         OPĆE ODREDBE I DEFINICIJE

1.1       Ovim se Općim uvjetima korištenja web stranica i korištenja usluge Webshop ("Opći uvjeti") uređuje korištenje web stranica od strane korisnika, te korištenje usluge Webshop.

1.2       U Općim uvjetima pojmovi pisani podebljanim slovima imat će značenje dano u nastavku:

Web stranice označava sve web, odnosno Internet stranice u vlasništvu tvrtke Virido labo d.o.o.(u daljnjem tekstu Virido labo), uključujući, ali se ne ograničavajući na www.dijeta.hr i www.ljekarna.info, www.pharmacy.com.hr.

Korisnik znači svaku osobu, pravnu ili fizičku, koja pristupa web stranicama. Pojam korisnik uključuje i registriranog korisnika.

Registrirani korisnik znači svaku potpuno poslovno sposobnu osobu, pravnu ili fizičku, koja se registrirala za korištenje webshop usluge na web stranicama.

Webshop usluga je usluga koja omogućuje registriranim korisnicima kupnju proizvoda i usluga Virido labo-a putem web stranica.

Virido labo znači Virido labo d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, 9.Novoselski odv.17a , upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS)  080877489, OIB 39715482625

1.3       Pristupom web stranicama putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta.

 

2.         OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI

2.1       Korisnik se obvezuje da neće

-          koristiti web stranice na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima;

-          unositi na web stranice ili distribuirati putem web stranica bilo kakve sadržaje koji su u protivni pozitivnim propisima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne, pornografske sadržaje, sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost, sadržaje koji povređuju tuđa prava i interese i slično;

-          mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na web stranicama;

-          koristiti web stranice za kršenje prava trećih osoba, uključujući za povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa trećih osoba;

-          koristiti web stranice za slanje elektroničke pošte protivne ovim Općim uvjetima;

-          unositi ili distribuirati putem web stranica bilo kakav nelegalan software, uključujući ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane, ili slično.

2.2       Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Virido labo-a ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Virido labo ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

2.3       Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća (i) sve rizike koji nastaju iz korištenja web stranica te prihvaća (ii) koristiti sadržaj web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

2.4       Virido labo se u potpunosti odriče svake odgovornosti (i) koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje web stranica, (ii) za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja web stranica, te za (iii) bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja web stranica.

2.5       Web stranice sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i veze ("linkove") do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. Virido labo nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Virido labo se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane s Virido labo samo zbog postojanja veze s web stranicom.

2.6       Virido labo zadržava pravo izmjene sadržaja web stranica, pravo ukidanja web stranica, te pravo ograničavanja pristupa web stranicama, sve bez najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja.

2.7       Virido labo neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti web stranica zbog bilo kakvih tehničkih razloga.

2.8       Virido labo zadržava pravo promjene cijena svojih proizvoda i usluga. Važeće cijene svih proizvoda i usluga objavljene su u službenom cjeniku Virido labo koji je dostupan na adresi društva.

2.9       Virido labo zadržava pravo da spriječi pristup web stranicama IP adresama, (odnosno korisnicima) s kojih se vrše radnje protivne ovim Općim uvjetima, te s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.

2.10     Virido labo niti na koji način ne odgovara korisnicima za troškove koje snose korištenjem računalne opreme i telekomunikacijskih sustava radi pristupa web stranicama i webshop usluzi.

 

3.         INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

3.1       Korisnik prihvaća da je cjelokupan sadržaj web stranica isključivo vlasništvo Virido labo-a ili njegovih ovlaštenika.

3.2       Korištenjem web stranica korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja web stranica na način da se iste pregledavaju za osobne svrhe.

3.3       Radi izbjegavanja svake sumnje, Virido labo izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj web stranica, te zabranjuje korištenje sadržaja web stranica, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim web stranicama.

3.4       Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.

3.5       Ukoliko je to izričito dopušteno na web stranicama, korisnik će imati pravo skidati ("download") određene sadržaje. U takvom slučaju korisnik se obvezuje da će takav sadržaj koristiti isključivo za osobnu uporabu, te da će u odnosu na takav sadržaj u cijelosti poštivati odredbe ovih Općih uvjeta.

3.6       Stavljanjem podataka, uključujući fotografije, ("upload") na web stranice od strane korisnika, isti postaju isključivo vlasništvo Virido labo-a.

 

4.         ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

4.1       Prije pristupa određenim sadržajima korisnici će biti obvezni dati Virido labo-u osobne podatke. U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da su korisnici pristali na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima, a temeljem kojih se određenim osobama daje pravo da prikupljaju, koriste, obrađuju i prenose osobne podatke potrebne za korištenje web stranica.

4.2       Označavanjem odgovarajuće kućice na web stranicama smatra se da korisnik pristaje na prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje osobnih podataka potrebnih za korištenje web stranica, uključujući, ali se ne ograničavajući na:

-          suglasnost da Virido labo može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da Virido labo navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Virido labo-a i sprječavanja eventualnih zlouporaba;

-          potrebe razmjene podataka za rubriku "ljudski resursi", odnosno mogućnost zaposlenja u Virido labo-u;

-          potrebe stvaranja baze podataka o zainteresiranim radnicima Virido labo-a;

-          slanje obavijesti o mogućnosti zaposlenja u Virido labo-u;

-          potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Virido labo-a na zadovoljstvo korisnika;

-          davanje podataka drugim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha.

4.3       Virido labo će čuvati osobne podatke samo koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima. Nakon proteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.

4.4       Virido labo neće razotkriti osobne podatke trećim osobama, osim osobama iz njegove grupe trgovačkih društava.

4.5       Virido labo će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumne administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.

4.6       Virido labo će omogućiti korisnicima pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.

4.7       Ukoliko korisnici imaju bilo kakvih pitanja vezano uz korištenje osobnih podataka mogu kontaktirati izravno Virido labo.

4.8       Ukoliko korisnici zatraže brisanje njihovih osobnih podataka, Virido labo će takve podatke ukloniti, no time pristaju da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na web stranicama.

4.9       Prilikom davanja osobnih podataka, korisnik jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni.

 

5.         KORIŠTENJE USLUGE WEBSHOP I REGISTRACIJA KORISNIKA

5.1       Korištenje usluge Webshop je dostupno isključivo registriranim korisnicima koji su punoljetni i potpuno poslovno sposobni, što potvrđuju korištenjem Webshop usluge.

5.2.      Registracija korisnika se vrši putem web stranica, prilikom čega će korisnik biti obvezan upisati određene osobne podatke i pristati na korištenje takvih osobnih podataka.

5.3       Nakon uspješne registracije, registrirani korisnik dobiva na korištenje korisničko ime i lozinku koji služe za autorizaciju korištenja Webshop usluge. Registrirani korisnik je obvezan čuvati tajnost korisničkog imena i lozinke. Ukoliko korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svojeg korisničkog imena i/ili lozinke, on je odgovoran za sve moguće troškove izazvane korištenjem njegova korisničkog imena i/ili lozinke do trenutka dok ne obavijesti Virido labo putem kontakata objavljenih na web stranici o sumnji o neautoriziranom korištenju. Korisnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili lozinkom.

5.4              Registracijom korisnik potvrđuje:

-          da u cijelosti prihvaća ove opće uvjete, posebno u dijelu u kojem se oni odnose na webshop usluge;

-          potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka;

-          da daje Virido labo-u izričitu suglasnost da može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da Virido labo navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Virido labo-a i sprječavanja eventualnih zlouporaba.

5.5       Registrirani korisnik pristaje da se kupnja putem Webshop usluge vrši na način da registrirani korisnik kupuje proizvode i usluge dostupne putem Webshop usluge ("proizvodi") na način da ih bira na temelju slike i osnovnog opisa proizvoda. Slike proizvoda su samo ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi. S obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i sl., Virido labo ne jamči potpunu sukladnost boja proizvoda s bojama kako ih registrirani korisnik vidi na zaslonu svog monitora.

5.6       Narudžba proizvoda se vrši elektronskim putem. Klikom na ikonu "U košaricu", odabrani proizvod sprema se u potrošačku košaricu. Za nastavak procedure potrebno je kliknuti "POGLEDAJTE KOŠARICU" gdje se nalaze svi odabrani artikli. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac prođe cijeli proces narudžbe. Na e-mail adresu kojom ste se registrirali kao kupac, dobit ćete potvrdu da je narudžba zaprimljena od strane Virido labo-a.

5.7       Ukoliko Virido labo nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca telefonski ili putem e-mail-a te ga obavijestiti o navedenom. Kupac ima opciju otkazati naručeni proizvod ili zatražiti zamjenski proizvod.

5.8.      Od 25.11.2012. godine u sustavu internet trgovine uvedeni su bodovi za svaku obavljenu kupovinu.  Kupac dobiva jedan bod za svakih 99,00 kn .

Bodovi se zbrajaju i u svakom trenutku ih je moguće promijeniti u kupone za kupovinu sa popustom. Vrijednost promijene bodova u kupone za popust se računa u iznosu 1 bod=5 kn.

Poslije zamijene bodova u kupone, prilikom iduće kupovine upisuje se u polje "KOD kupona", KOD promijenjenog kupona (možete ih provjeriti u vašoj administraciji pod "Moji Kuponi"). Te se ukupni iznos računa umanjuje za iznos vrijednosti kupona koji je unesen.

Za korištenje kupona ukupan iznos u košarici mora biti veći od 150 kn..

 

6.         CIJENE PROIZVODA I USLUGA PUTEM WEBSHOP USLUGE

6.1       Cijene proizvoda izražene su u hrvatskim kunama ("HRK") i uključuju porez na dodanu vrijednost. Virido labo može odrediti određene popuste na kupovinu putem webshop-a koji se mogu odnositi na određeno vremensko razdoblje, ali se navedeni popusti neće odnositi na jasno označene artikle i proizvode u kategoriji "Akcijski artikli".

6.2       Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka potvrde kupovine.

6.3       Potvrdom kupovine registrirani korisnici završavaju postupak kupovine putem webshop usluge. Ugovor o kupoprodaji je sklopljen u trenutku primitka plaćanja od strane Virido labo-a.

6.4       Cijena dostave kupljenih proizvoda nije uključena u cijenu proizvoda.

 

7.         NAČIN PLAĆANJA PROIZVODA PUTEM WEBSHOP USLUGE

7.1       Registrirani korisnici mogu plaćati proizvode na slijedeće načine, prilikom čega se izbor vrši na web stranicama:

-          kreditnim karticama i debitnim karticama.

7.2       Prilikom plaćanja kreditnom i debitnom karticom autorizacija se vrši automatski.

7.3       Virido labo će snositi sve manipulativne troškove autorizacije kreditne/debitne kartice korisnika.

7.4       Samo nakon uspješno obavljene autorizacije registrirani korisnik može izvršiti ili nastaviti kupovinu putem Webshop usluge. U slučaju neuspješne autorizacije postupak kupovine se prekida. Registrirani korisnik zaprima putem elektronske pošte ili web stranice potvrdu da li je autorizacija prošla uspješno ili neuspješno. Registrirani korisnik je odgovoran za ispravnost podataka koji su navedeni korištenjem webshop usluge.

7.5       Prilikom plaćanja pouzećem registrirani korisnik dobiva na svoju mail adresu ponudu i sve podatke koji su potrebni kako bi mu se dostavili odabrani proizvodi.

 

8.         DOSTAVA PUTEM WEBSHOP USLUGE

8.1       Dostava proizvoda moguća je isključivo unutar područja Republike Hrvatske.

8.2       Nakon što Virido labo evidentira narudžbu (najkasnije u roku od 24 sata od narudžbe proizvoda od strane registriranog korisnika što se primjenjuje isključivo ukoliko takav rok istječe tijekom radnog dana u Republici Hrvatskoj, te se ne odnosi na neradne dane) registriranom korisniku će proizvodi biti isporučeni u roku:

-          do 3 radnih dana za područje Grada Zagreba,

-          do 3 radnih dana za područje kontinentalnog dijela Republike Hrvatske,

-          do 4 radnih dana za područje otoka.

8.3       Ukoliko iz bilo kojeg razloga Korisnik nije bio dostupan putem kontakt broja koji je ostavio, Virido labo nije odgovorna za produljenje prethodno navedenih rokova isporuke.

8.4       Korisniku će narudžba biti isporučena na adresu dostave, te ukoliko Korisnik nije na adresi dostave:

-          bit će mu ostavljena poruka s brojem kojeg će moći kontaktirati ili

-          proizvodi mogu biti preuzeti od strane druge osobe (punoljetni član domaćinstva, ovlaštena osoba od strane registriranog korisnika) uz predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta.

8.5       Registrirani korisnik je obvezan prilikom preuzimanja pošiljku pregledati, vidljiva oštećenja prijaviti izravno dostavljaču, te odbiti primiti oštećenu pošiljku. Potpisom računa/otpremnice registrirani korisnik potvrđuje da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled.

Ukoliko registrirani korisnik odbije primiti pošiljku zbog utvrđenih i vidljivih oštećenja na transportnim pakiranjima, dužan je ispuniti odgovarajući obrazac dostavne službe, te javiti putem mail-a ili telefonski Virido labo-u putem korisničkih uputa na web shop stranicama i izjasniti se da li želi ponovljenu isporuku ili povrat novca. Po primitku reklamirane pošiljke i odgovarajućeg obrasca, Virido labo se obvezuje u roku od idućih 15 dana izvršiti ponovljenu dostavu bez dodatnih troškova za korisnika ili izvršiti povrat novca, sve sukladno zahtjevu registriranog korisnika.

8.6       Ukoliko registrirani korisnik ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Virido labo zadržava pravo zahtijevati nadoknadu nastalih troškova.

 

9.         REZERVACIJA PROIZVODA PUTEM WEBSHOP USLUGE

9.1       Proizvodi koje registrirani korisnik stavi u košarici nisu rezervirani. Proizvod je rezerviran tek nakon potvrde plaćanja od strane registriranog korisnika.

9.2       U periodu između stavljanja proizvoda u košaricu i potvrde plaćanja postoji mogućnost da količine proizvoda više nisu dostupne putem ove webshop usluge, o čemu će registrirani korisnik biti obaviješten putem telefona ili e-mail-a.

 

10.       POVRAT KUPLJENIH PROIZVODA PUTEM WEBSHOP USLUGE

10.1     Kupac ima pravo u roku od četrnaest (14) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda na reklamaciju kupljenog proizvoda ili povrat proizvoda ukoliko prilikom preuzimanja robe uoči nedostatke na proizvodima ili su dostavljeni proizvodi neispravni. Virido labo će, na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, registriranom korisniku vratiti sredstva na račun koji je korisnik naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod s novim u roku trideset (30) dana od datuma primitka vraćenog proizvoda na adresu navedenu na obrascu za reklamaciju.

10.2     Registrirani korisnik najavljuje povrat kupljenih proizvoda putem obrasca za reklamaciju nakon pristupa webshop usluzi, koristeći korisničko ime i lozinku, unosom osobnih podataka i ostalih podataka vezanih uz kupnju.

10.3     Povrat dostavljenih proizvoda vrši se dostavom na adresu o kojoj je registrirani korisnik obaviješten na obrascu za reklamaciju.

10.4     Troškove povrata proizvoda snosi registrirani korisnik.

10.5     Registrirani korisnik je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena).

10.6.    Ukoliko se nedvojbeno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja ili uporabe, tada Virido labo nije dužan izvršiti povrat novca ili dostaviti zamjenski proizvod. Reklamirani proizvod bit će vraćen korisniku o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom.

10.7     Ukoliko je zahtjev za povratom novca ili zamjenom opravdan, Virido labo će postupiti kako je navedeno u točci  10.1  s time da će trošak ponovnog slanja proizvoda snositi Virido labo.

10.8    Ukoliko je došlo do pogreške prilikom pakiranja naručenih proizvoda te kupac nije dobio naručeni proizvod već neki drugi, dužan je navedeno prijaviti putem obrasca za reklamaciju u roku od osam (8) dana. U tom slučaju, korisnik vraća krivo isporučen proizvod na trošak Virido labo koji se obvezuje isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca (sukladno zahtjevu korisnika) u roku od petnaest (15) dana od zaprimljenog krivo isporučenog artikla.

10.9     Ukoliko korisnik nije dobio naručeni i plaćeni proizvod, dužan je to prijaviti u roku od osam (8) kalendarskih dana od dana očekivanog dolaska naručenog proizvoda putem obrasca za reklamaciju ili putem kontakata objavljenih na web stranici. Virido labo je u tom roku dužan utvrditi što se dogodilo sa reklamiranom pošiljkom, te korisnika obavijestiti o daljnjem rješavanju reklamacije.

 

11.       OSTALI UVJETI WEBSHOP USLUGE

11.1     Virido labo ne snosi odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati registriranom korisniku i trećima:

-          uslijed neautoriziranog korištenja korisničkog imena i lozinke ili je povezana sa takvim korištenjem,

-          u vezi s upotrebom ili zlouporabom korištenja webshop usluge, ako predmetna šteta nije nastala krivnjom Virido labo.

11.2     Virido labo ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja webshop usluge.

11.3     Na korištenje webshop usluge primjenjivat će se odredbe važećeg Zakona o elektroničkoj trgovini i ostalih zakona koji se odnose na pružanje i korištenje webshop usluge.

 

12.       IZMJENE OPĆIH UVJETA I OSTALE ODREDBE

12.1     Virido labo zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Registrirani korisnici su dužni prilikom svakog korištenja web stranica, te posebno webshop usluge provjeriti važeće Opće uvjete. Važeći opći uvjeti bit će objavljeni na web stranicama.

12.2     Za korištenje webshop usluge važeći su opći uvjeti na snazi u trenutku primitka cijene za naručeni proizvod.

12.3     Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih općih uvjeta riješavat će se pred nadležnim sudom u Zagrebu.


13.  COOKIE


Što je kolačić (cookie)? 

Kolačić je informacija spremljena na osobno računalo u trenutku pregledavanja internetske stranice koju ste posjetili. Kolačići omogućuju jednostavnije korištenje budući da spremaju Vaše postavke za internetsku stranicu (jezik ili adresa) te ih pri ponovnom pokretanju iste iznova aktiviraju. Na taj način informacije su prilagođene Vašim potrebama i uobičajenim načinima korištenja. 

Od jednostavnih informacija o postavkama, kolačići mogu spremiti i velik broj osobnih informacija (ime, e-mail adresa) za koje Vi u potpunosti morate dati pristup. Ukoliko im Vi to niste omogućili, utoliko kolačići ne mogu pristupiti datotekama na Vašem računalu. Aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive, međutim možete u postavkama izabranog internetskog preglednika odabrati mogućnost odobravanja/odbijanja zahtjeva za spremanje kolačića, brisanje spremljenih kolačića i druge aktivnosti vezane uz korištenje kolačića. 

Kako onemogućiti kolačiće ? 

Isključivanjem kolačića ne dopuštate pohranjivanje istih na vlastitom računalu. Postavke kolačića mogu se konfigurirati i mijenjati u izabranom internetskom pregledniku. Kako biste vidjeli postavke, odaberite preglednik koji koristite (Chrome, Firefox, Internet Explorer 9, Internet Explorer 7 i 8 te Operu ili Safari (stranice na engleskom jeziku)). Ukoliko onemogućite kolačiće, utoliko nećete biti u mogućnosti koristiti određene funkcionalnosti internetskih stranica. 

Što su privremeni kolačići? 

Privremeni kolačići, ili kolačići sesije, uklanjanju se s vašeg osobnog računala u trenutku zatvaranja internetskog preglednika u kojem ste pregledavali internetsku stranicu. Uz pomoć ovih kolačića, stranice pohranjuju privremene podatke. 

Što su stalni kolačići? 

Stalni, ili spremljeni, kolačići ostaju na Vašem osobnom računalu i nakon zatvaranja internetskog preglednika. Uz pomoć ovih kolačića internetske stranice pohranjuju podatke kako bi Vam se olakšalo korištenje. Primjerice, internetske stranice koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke ''zapamtit'' će vaš unos koji će se pojavljivati pri svakom novom posjetu istim. Stalni kolačići ostat će zabilježeni na računalu danima, mjesecima ili godinama. 

Što su kolačići od prve strane? 

Kolačići od prve strane dolaze s internetske stranice koju pregledavate, a mogu biti privremeni ili stalni. Na taj način, internetske stranice pohranjuju podatke koji će Vam olakšati korištenje pri svakom novom posjetu toj internetskoj stranici. 

Što su kolačići treće strane? 

Kolačići treće strane na Vaše računalo dolaze s drugih web mjesta koje se nalaze na internetskoj stranici koju pregledavate. Riječ je o primjerice pop-up oglasima, a kolačići tu imaju ulogu praćenja internetskih stranica u oglašivačke svrhe. 

Koristi li naša stranica kolačiće? 

Da, ova internetska stranica koristi kolačiće kako bi Vam osigurala jednostavnije i bolje korisničko iskustvo. 

Kakve kolačiće koristi naša stranica? 

Privremene kolačiće (Session cookies) – riječ je o kolačićima koji će se automatski izbrisati prilikom zatvaranja internetskog preglednika u kojem radite Stalne kolačiće (Persistent cookies) – riječ je o kolačićima koji će ostati ''zabilježeni'' u vašem internetskom pregledniku dok ne isteknu ili ih sami ručno ne izbrišete. Prikupljene informacije su anonimne, a ne uključuju vaše privatne podatke

Ima li na web stranici kolačića treće strane? 

Postoji nekoliko vanjskih servisa koji Vam spremaju ograničene kolačiće, a isti nije postavila ova internetska stranica. Limitirani kolačići služe za nesmetano korištenje mogućnosti koje korisnicima osiguravaju jednostavan pristup sadržaju. 

Ova stranica omogućuje mjerenje posjećenosti 

Stranica koristi Google Analytics - servis za mjerenje posjećenosti. Ukoliko želite onemogućiti spremanje kolačića od strane ovog servisa, zabranite ih na slijedećem linku: Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Dodatne informacije oko isključivanja kolačića

Postoji nekoliko internetskih stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise. Više informacija pročitajte na sljedećim linkovima: 
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/

 
Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje.

To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku.

Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.


Obavijest o naćinu podnošenja prigovora